Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 5.3.2015

1. Rekisterinpitäjä

Sylva ry
Jaakonkatu 3 B 3
00100 Helsinki
09 135 6866
sylva@sylva.fi
www.sylva.fi
Y-tunnus 0585784-7

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Hallintosihteeri Anita Lappalainen
Sylva ry
Jaakonkatu 3 B 3
00100 Helsinki
09 135 6866
anita.lappalainen@sylva.fi

3. Rekisterin nimi

Sylva ry:n käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sylva ry:n verkkokaupan käyttäjärekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatietojen ylläpito, asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen, vapaaehtoisten koordinointi sekä organisaation toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään seuraavia tietoja: tilaajan yhteystiedot ja tilatut tuotteet, lahjoitustiedot sekä osto- ja maksutapahtumat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Sylva ry:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka muodostuvat asiakaspalvelun tai tietojen ylläpidon yhteydessä. Nimi- ja osoitetietojen päivittämisessä voidaan käyttää Väestörekisterin tai Postin tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sylva ry:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.